COM APROFITAR LA MATÈRIA ORGÀNICA QUE GENEREM A CASA?

El compostatge i el cubell per residus orgànics tipus Bokashi són les dues millors opcions per tancar el cicle de vida de la matèria orgànica domèstica

Les restes de matèria orgànica són un dels residus que generem més habitualment a casa nostra, i també dels què se’ls pot treure més partit. Així com els altres residus aspiren simplement a ser reciclats, la matèria orgànica pot convertir-se i retornar beneficis a la terra. Es diu que la seva tornada al sòl, d’on prové, és la millor manera de tancar el seu cicle de vida.

S’estima que el 37% de tots els residus que generem són matèria orgànica. És un gran percentatge que ofereix una solució en el mateix domicili, sense necessitat de suposar despeses de transport ni de tractament de reciclatge.

Es pot optar per dues opcions, cubell tipus Bokashi i compostatge, depenent del tipus de domicili que tinguem. Si tenim la sort de disposar d’un hort o jardí ecològic, la millor opció serà el compostatge. Actualment, també comencen a existir zones de compostatge comunitari on tots els habitants d’un poble o d’un conjunt de blocs de pisos composten de forma conjunta. Si per contra, no tenim cap zona verda a casa, podem optar per utilitzar un cubell per residus orgànics tipus Bokashi.

La primera opció és la més coneguda. Es tracta d’adquirir un compostador o contenidor de compostatge i posar-lo a l’hort o jardí. Allà hi anirem posant la matèria orgànica que produïm i deixarem que el procés faci el seu curs. Una bona manera d’iniciar-se al compostatge és fer-ho de la mà de la microbiologia ja que és una tècnica molt senzilla que ens aportarà molts avantatges.

Si no disposem d’aquest espai, existeix una alternativa per gestionar els residus de matèria orgànica a la mateixa cuina. Es tracta dels cubells per residus orgànics, on es dipositaran les restes de matèria orgànica i amb l’ajuda del segó de blat fermentat Bokashi es durà a terme un procés d’hidròlisi que donarà com a resultat un líquid que anomenem lixiviat. Aquest fertilitzant líquid es podrà utilitzar per regar les plantes i per netejar les canonades i evitar obstruccions. El seu funcionament també és molt senzill, i no es tindrà cap problema d’olors ni de plagues.

Així doncs, depenent de l’espai del què disposem ens decantarem per la més adequada de les dues opcions, tenint en compte que sempre hi ha una solució per aprofitar les restes de matèria orgànica a casa.