PROCÉS D’ELABORACIÓ DE COMPOST DOMÈSTIC AMB ELGAN®: ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Com els residus de matèria orgànica es converteixen en compost, quins avantatges ofereix la microbiologia i quins factors hi influeixen

El compost és el resultat final d’un procés més o menys llarg de transformació de la matèria orgànica. Està pensat per reduir la quantitat de residus generats i per retornar a la terra els beneficis que ella ens dóna. El procés consisteix en anar acumulant els residus orgànics en un contenidor de compostatge o compostadora per que comenci la seva descomposició. En el cas de la utilització d’Elgan®, el procés és més ràpid i fàcil ja que s’hi afegeixen una comunitat de microorganismes beneficiosos que presenten una sèrie de característiques i avantatges:

-No cal remoure la matèria: El procés de degradació dels residus precisa oxigen, per això el compostatge convencional necessita que es remogui la matèria per aconseguir aire “nou”. Si utilitzem Elgan®, en canvi, aquesta tasca no serà necessària ja que es tindrà l’oxigen necessari, a més de despendre el diòxid de carboni i els líquids sobrants.

-No es desprenen males olors: els microorganismes patògens que causen les males olors queden controlats i sense possibilitat d’expandir-se ja que el medi està colonitzat pels bacteris beneficiosos.

-S’accelera el procés de descomposició: els microorganismes activen les funcions de la matèria accelerant el procés. Es pot aconseguir un bon compost en només 12 setmanes, i anirem reduint el nombre de dies a mesura que anem agafant experiència, fins les 8 setmanes.

-Es redueixen plagues: els bacteris beneficiosos s’ocupen de tenir els animals controlats (mosques, cucs, etc.) fent que el procés sigui igual d’eficaç i molt més agradable.

-El compost final estarà lliure de patògens

-Entre d’altres

Per altra banda, hi ha diversos factors que influeixen durant el procés, així que sempre parlem en termes generals i sabent que cada cas pot resultar una mica diferent:

-La matèria: evidentment els ingredients que incorporem al nostre compost són molt importants. En general, podem dir que es pot incorporar tot el que sigui orgànic, a poder ser tallat en trossos petits i el més variat possible. Hem de tenir en compte la quantitat d’aigua que porten els ingredients, i accelerem el procés si els dipositem tallats en trossos petits.

-La temperatura: Els microorganismes patògens no són capaços de guanyar terreny amb temperatures altes, però hem de tenir en compte que si s’augmentés massa també podríem perjudicar microorganismes que ens són favorables. En el nostre cas, utilitzant Elgan® en un contenidor de compostatge, podem assegurar que la temperatura difícilment superarà els 40ºC.

-La humitat: és important tenir en compte la porositat de la matèria que compostem, així com la quantitat de líquid que pot despendre. Normalment s’aconseguirà un bon equilibri entre l’Elgan® que és líquid i les serradures. Per tenir una idea, s’hauria de mantenir sobre un 60%. En canvi el compost acabat hauria d’estar al voltant del 40%. Si es sobrepassa aquest límit, no hi haurà prou oxigen per dur a terme el procés correctament, i si s’està massa per sota, la descomposició costarà més.

-El PH: els microorganismes necessiten entre un valor de 6 i 7,5. Tenint en compte que hi incorporarem Elgan®, el més provable és que es mantingui dins aquest interval.

-Entre d’altres

Si tenim en compte tots aquests factors i a base d’experiència, aconseguirem produir un compost de gran qualitat, amb poc temps i de forma molt fàcil. No dubti en consultar-nos el seu cas concret.